Je kunt je Dromen beter leren beheersen

Inleidende onderwerpen in de Gnosis

Inleidende Studie tot de GNOSIS

 

†††††††††† †††††††††† ††††††††††

 

 

 

 

"If anything is worth doing, then it is worth doing well." (Engels spreekwoord)

"Aan zijn dromen ken je een mens." (Plato)

Als iemand een bad wil nemen, trekt hij zijn kleren uit, maar na het bad kan hij dezelfde kleren aantrekken. Op dezelfde manier verlaat de ziel het slapende lichaam om de 'wijde kosmos' in te trekken. Dromen is een heel natuurlijk proces dat zich steeds weer herhaalt als wij slapen, elke dag van ons leven, ons hele leven lang.

Waar de Gnosis voor pleit, is om ons bewuster te maken van dit natuurlijk proces. Altijd zijn er 'angstzaaiers' die uit gemakzucht zelf niets doen, maar bovendien anderen beletten om iets te ondernemen. "Zij gaan de deur van de Kennis niet binnen, maar blijven hinderlijk in de deur staan, zodat anderen evenmin kunnen ingaan".

Het bewust en vrijwillig leren dromen kan absoluut geen kwaad. Integendeel, het is een geweldig voordeel, want dan (pas) begint het ware zoeken, het ware leren, de ware Kennis. Wat de mensen ellendig en ongelukkig maakt, is angst en hebzucht, egoÔsme en haat, ontucht en begeerte, enz. Maar daar hoor je de 'angstzaaiers' nooit iets over zeggen. Als iemand zich toch maar alleen met theorieŽn tevreden stelt, wat voor zin heeft het dan om zich met deze studies bezig te houden? De Gnostische Beweging zoekt geen angstige volgelingen, maar mensen die zelf de Waarheid willen ondervinden.

Wanneer iemand in slaapt valt, dringt zijn Essentie, gehuld inde "Ikken", in de wereld van de Dromen (Astrale Wereld). Het lichaam en de "aura" (eigenlijk vitaallichaam) blijven in bed. De Persoonlijkheid verlaat ook het lichaam en doolt al slaapwandelend rond in de fysieke wereld, onzichtbaar voor de gewone stervelingen. Dan bezoekt de Persoonlijkheid de plekkenwaar de persoon zich overdag gewoonlijk ophoudt.

Er zijn verschillende soorten dromen:

- 'gewone' dromen, die niets anders zijn dan een herhaling van de taferelen, gedachten en emoties van overdag,

- visioenen of 'ware' dromen en

- bewuste uittredingen.

`Gewone' dromen

Gewone dromen zijn een herhaling of projectie van de dingen die wij overdag doen: gedachten, emoties, bewegingen, instinctieve en seksuele impulsen. In deze dromen projecteert de menszijn eigen gedachten, gevoelens, begeerten, angsten, vooroordelen, enz. in de atmosfeer van de Wereld van de Dromen. Deze projecties vormen een soort 'mist' waarin de persoon verstrikt raakt en die hem belet om de werkelijkheid van de wereld van de dromen te aanschouwen.

Deze dromen kunnen kort of lang zijn, eenvoudig of ingewikkeld, prettig of beangstigend, onzinnig of ontzettend mooi, maar ze hebben ons maar een ding te vertellen: hoe we NU zijn, hoe we ons overdag gedragen, denken en voelen etc. Aan deze dromen kun je precies zien hoe je werkelijk bent in net dagelijks leven. Overdag kun je de dingen verbergen en anderen en jezelf voor de gek houden, maar in deze dromen komen al je verborgen dingen spontaan naar voren. Dit komt omdat de controlerende functie van de Persoonlijkheid tijdens de Slaapafwezig is.

Visioenen

Dit zijn korte, heldere dromen, die een antwoord geven op een vraag, probleem of situatie uit net dagelijks leven. De grote moeilijkheid op dit gebied is, dat wij mensen overdag zoveel vragen stellen zonder op net antwoord te wachten, dat als het antwoord er eindelijk is, wij de vraag al lang zijn vergeten. Het stellen van vragen is op zich een kunst.

De visioenen zijn de impulsen van ons (goddelijk) Innerlijk Zijn die ons bereiken via ons Bewustzijn en de (hogere) psychische centra. Dit soort impulsen bereikt ons constant, maar wij zijn ons er zeiden bewust van. Ziehier een reden meer om bewuster te Dromen.

Belangrijk is om te weten, dat de visioenen altijd perfect aansluiten op de werkelijkheid van het dagelijks leven. Is dat niet het geval, dan kun je er zeker van zijn dat je de speelbal bent geworden van een ordinaire projectie-droom en kan er geen sprake zijn van een visioen. (11)

3. Bewuste uittredingen

Dit zijn eigenlijk geen Dromen meer, maar het is wel het resultaat van de beheersing van de Dromen. Aan de andere kant zou je een Droom een onbewuste uittreding kunnen noemen. Bewust uittreden is wanneer je bewust bent voordat je in slaap valt, tijdens het in slaap vallen en erna. Dan dring je bewust in de Astrale Dimensie.

Sommigen denken dat je Astraal ontwikkeld moet zijn om bewust te kunnen uittreden, maar dit is niet helemaal waar. Personendie zich nog niet Astraal hebben ontwikkeld en dus nog geen volwaardige burgers zijn van de Astrale wereld, kunnen nu en dan toch een bewuste uittreding beleven, maar het zijn eerder korte ervaringen van voorbijgaande aard.

 

Deze belevingen zijn ontzettend belangrijk om twijfels weg te nemen en een juist inzicht te geven in het geestelijk Werk. De ondervinding doet je beseffen dat de Kennis geen vinding van mensen is, maar een concrete werkelijkheid waarvoor het de moeite waard is te leven. Dan ben je gewapend tegen scepticisme, afbrekende kritiek, hoon, spot, enz. Je weet waarvoor je strijdt en niemand kan je daarvan afhouden.

De Yoga van de Slaap

In deze les beperken wij ons tot de Dromen zelf, want dat is de eerste stap naar de Bewuste Uittreding. Doel van deze les is het bereiken van een betere beheersing van onze eigen Dromen. Het werk om dit te bereiken wordt "de Yoga van de Slaap" genoemd en bestaat uit een aantal stappen. De eerste vierstappen worden hier uitgelegd:

1. Goede voorbereiding overdag

Om een bewuster en helderder droomleven te bereiken, is het nodig om paraat te leren leven van ogenblik tot ogenblik, hier en nu. Gewoonlijk zijn de mensen alleen acteurs van het leven, maar in de Gnosis leren wij om tegelijk acteur en toeschouwer te zijn. Wij moeten goede waarnemers worden van het leven, zowel van de buitenwereld als van onze eigen binnenwereld.

Waar je ook gaat of staat, probeer zo bewust mogelijk te zijn van WIE je bent, WAT je doet en WAAR je bent. Kijk naar jezelf(je binnenwereld, d.w.z. gedachten, gevoelens en reacties) en naar de plek waar je bent (buitenwereld). Je zult ongemerkt hetzelfde gaan doen in je dromen. Zo worden je dromen helderder.

 

Verder met deel 2 van 2

 

 

Hoofdstuk 6. Je kunt je Dromen beter leren beheersen.

 

Deel† 1 van 2