Levenswetten

Inleidende onderwerpen in de Gnosis

Inleidende Studie tot de GNOSIS

 

áááááááááá áááááááááá áááááááááá

 

 

 

 

Wat is het leven?

In de Gnosis wordt onderscheid gemaakt tussen "leven" en "bestaan". Een bestaan is de periode tussen wieg en graf, tussen geboorte en overlijden. LEVEN is datgene wat voor de geboorte reeds was en dat na het overlijden in de hogere dimensies van de Natuur dringt om zijn weg te vervolgen.

Bij de dood van het lichaam neemt de mens zijn LEVEN mee naar de eeuwigheid. In een vorige les hebben wij bestudeerd, wat er gebeurt tijdens en vlak na het overlijden. Kort samengevat is de dood een soort "terugspoelen" van de "levensfilm" om deze opnieuw te kunnen afspelen. Dit is ongelooflijk, maar waar!

Verschil tussen Re´ncarnatie en "Terugkeer".

Tegenwoordig kent iedereen het woord "re´ncarnatie". Sommigen vinden het een duivelse vinding, anderen een geloofsdogma. Anderen zien het als een onzinnig bijgeloof en anderen als een excuus om maar vooral alles uit te stellen tot het volgende bestaan. Voor hen die hun bestaan van voor de geboorte kunnen herinneren is het geen kwestie van geloof, maar een voldongen feit.

Toch bestaat er een verschil tussen re´ncarneren en "terugkeren". De geestelijk ontwikkelde mens kan re´ncarneren. Dit betekent in feite een vrije keuze. De meeste mensen hebben echter geen vrije keuze, want zij hebben hun geestelijke ontplooiing nog niet bereikt. Hoe zouden zij dan kunnen kiezen? Voor hen is het opnieuw geboren worden een noodzaak, een automatisme. Dit noemt de Gnosis "terugkeren". De Bagvad Gita maakt dit onderscheid ook: "Re´ncarnatie is voor de Helden, de rest van de mensheid volgt de weg van de rook en keert onvrijwillig terug."

"Terugkeer" slaat zuiver op de geboorte van het fysieke lichaam van Jan en Alleman. "Re´ncarnatie" is een bijzondere(vrijwillige) terugkeer, die alleen mogelijk is voor ontwikkelde zielen. (14)

Recurrentie (Wet van Herhaling)

Ondanks de grote hoeveelheid informatie over dit onderwerp, beseffen weinigen, dat degene die opnieuw geboren wordt opaarde, precies hetzelfde LEVEN herhaalt, precies dezelfdeá "levensfilm", met punten en komma's. Een film verandert gewoonlijk niet tussen twee achtereenvolgende vertoningen...

De uiterlijke omstandigheden van het bestaan veranderen, maar de drijfveren blijven onveranderd: dezelfde angsten en begeerten, dezelfde hebzucht en machtswellust, dezelfde vooroordelen en haatgevoelens, etc. Het LEVEN heeft immers twee aspecten: het uiterlijke (zichtbare) en het innerlijke (onzichtbare).

Uiterlijk is er veel veranderd de laatste eeuwen, maar innerlijk staat de huidige mens nog op gelijke voet met de barbaarse holenmens. Het lijkt ongelooflijk, maar de feiten van het dagelijks leven leveren een onomstotelijk bewijs: oorlog, onderdrukking, haat, terreur, begeerten, enz. In de geschiedenisboeken worden deze zaken geschetst als "toevallige bijkomstigheden" bij de grootse ontwikkelingen van de beschaving, maar in de grond van de zaak zijn deze dingen de ware spiegel van de beschaving.

Het ergste evenwel is, dat de mensen nooit genoeg krijgen van die saaie herhaling van taferelen, drama's, komedies en zelfs tragedies. Leven in, leven uit, koesteren ze dezelfde begeerten, angsten en fouten. Nooit hebben ze de moed om het anders te proberen, om in opstand te komen tegen de ellende die ze in zichzelf dragen. Nooit proberen ze een echte ommezwaai te bereiken IN HUN LEVEN. "Onbekend maakt onbemind" schijnen de mensen te denken, en "liever slecht en vertrouwd".

Je kunt je eigen leven veranderen

Eigenlijk zijn 'bestaan' en 'leven' verschillend. Een aards bestaan is een vertoning van de levensfilm en heeft een begin(de geboorte) en een einde (het sterven, de dood). Het leven is datgene wat er was voor de geboorte en voortbestaat na de dood van het fysieke lichaam.

De geestelijk ontwikkelde mensen re´ncarneren vrijwillig. Voorde meeste mensen is de geboorte echter een onvrijwillig en onbewust "terugkeren" of "op herhaling gaan".

In elk bestaan wordt precies dezelfde film vertoond, met dezelfde acteurs ("ikken"), taferelen en conflicten. Dit is het gevolg van de Recurrentie (Wet van Herhaling). Er zijn driesoorten taferelen of herhalingen: drama's, komedies en tragedies. Deze drie soorten zijn prachtig uitgebeeld in het toneel van de Oude Grieken.

"Terugkeer" en Recurrentie zijn twee verschillende zaken. Recurrentie omvat alle soorten herhaling. "Terugkeer" slaat alleen op de geboorte in een nieuw lichaam.

 

Verder met deel 2 van 2.

 

 

 

Hoofdstuk 9. Levenswetten.

 

Deel 1 van 2