Oefeningen
Oefeningen

Selectie uit oefeningen

Oefeningen

 

 

 

 

 

Noemen ze dit ook "het Laton witten"?

"Het Laton witten, zodat het Licht kan schijnen."

Misschien ontbreekt het ons aan Wilskracht om met die overtuiging te werken. Hoe kunnen wij de Wilskracht intensiveren, om zo Revolutionair te kunnen werken?

Op jezelf letten, waakzaam zijn. Wanneer je jezelf vergeet bega je fouten. Je moet altijd op jezelf letten, anders vergeet je jezelf en bega je een groot aantal fouten.

Is dit begrepen, wat het Afbreken-onderweg is en hoe je het Ego begint af te breken, hem zijn kracht, zijn potentie ontneemt?

Het lijkt mij dat wij het tot nu toe niet goed hebben begrepen en dat dit misverstand zich al lange tijd heeft staande gehouden. Het misverstand is dat wij overdag op een heel gebrekkige manier het werk verrichten en alles 's-avonds willen doen, in een uurtje.

Oh, nee. Dit is van ogenblik tot ogenblik. Zoals Meester Samael het zei, dat is de Waarheid. Jezelf in de gaten houden en wat bereik je ermee? Je begint te ontwaken. Je Bewustzijn begint onmiddellijk te ontwaken, je vergeet jezelf niet. Dit is een ontzettend goede oefening.

Betekent dit nu, dat het Afbreken-onderweg het werk dat wij voorheen aan het afbreken van het Ego hebben gedaan komt te vervangen?

Let op want dit heeft ontzettend mijn aandacht getrokken. Ik ben altijd bezig een manier te zoeken om de mensheid te helpen, hoe de mensen vooruit te helpen. Daarom heb ik diepgaand onderzoek verricht.

Daarom spreekt iedereen over het afbreken -en iedereen wil wel 'sterven'-, maar waarom is het nog niemand gelukt om het Ego af te breken? Dit heeft ontzettend mijn aandacht getrokken. Het is duidelijk dat het de mensen ontbroken heeft dit werk te doen.

Zo globaal zoals men de Leer van Meester Samael heeft willen opvatten, "de boosheid afbreken, de hoogmoed afbreken, enz.", dat lukt niemand. Niemand zal op die manier het Ego kunnen afbreken. Hoe kun je de Ik van de Boosheid of van de Hoogmoed begrijpen als hij duizenden onbeduidende kleine manifestaties heeft, waarvan je denkt dat ze geen enkele betekenis hebben? Toch hebben ze het, want zo voedt het Ego zich.

Is het nodig om te weten waar een detail vandaan komt, of het van Boosheid of van Hoogmoed is, of is dit niet nodig?

Maakt niet uit Wat u te doen heeft is God-Moeder ogenblikkelijk te vragen om die tekortkoming af te breken. Onmiddellijk.

Moet je je daarbij iets voorstellen (imagineren)?

Zodra je een manifestatie van het detail gewaar wordt, vraag je aan je God-Moeder hem af te breken. Daarbij moet je je niet
voorstellen waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat, maar de bede op een bewuste wijze doen en je voorstellen dat God-Moeder hem afbreekt.

Meester, moet je een beetje voelen wat je aan het doen bent?

Natuurlijk. Als je jezelf in de gaten houdt, ontdek je elk willekeurig detail dat naar voren komt of zich manifesteert.

Ik bedoel de kwestie van de spijt, het berouw...

Op het ogenblik dat je aan God-Moeder vraagt, moet je die zekerheid hebben dat ze hem afbreekt. Je moet die zekerheid hebben, dat geloof in God-Moeder.

Meester Samael zei een keer in een vergadering met de sprekers: "van al mijn studenten is de enige die bezig is te sterven Joaquin, want hij is werkelijk bezig Ikken af te breken". Ik was alleen bezig te werken met al die details. Ik was niet bezig om me op die grote Ikken te richten, helemaal niet, maar slechts op de details.

Aan dit werk heb ik het Bewustzijn te danken waarover ik nu beschik. Aan dat werk. Ik spreek u nu dus niet toe vanuit een theoretische achtergrond, maar vanuit datgene wat ik heb beleefd. Ik spreek alleen over datgene wat ik heb beleefd

Meester, nadat U die details had afgebroken, wijdde U zich vervolgens aan het bestuderen en dieper begrijpen van die details, of was dit dagelijks werk van het Afbreken-onderweg voldoende voor U?

 

Kijk, zo'n klein onbeduidend detail heeft niet zoveel kracht. God-Moeder kan het ogenblikkelijk vernietigen, ontbinden. Omdat hij afgebroken is hoef je je ook niet meer het hoofd te breken over dat detail om het te begrijpen, helemaal niet. Je moet de zekerheid hebben dat God-Moeder het heeft vernietigd.

Moet je je bij de Meditatie, die je 's avonds of ís nachts doet om de dood van het Ego te bewerkstelligen, dan wel richten tot die grote Ikken?

Ik ga dat aspect uitleggen want dit is heel belangrijk. Ik heb nog nooit die "Meditatie voor het afbreken van net Ego" gedaan! Nooit! Waarom niet? Omdat wij beetje bij beetje, etappe voor etappe, dimensie voor dimensie "sterven". Hier in het fysieke voeren we een schonings-actie uit, etappe voor etappe.

Laten we een voorbeeld nemen. Als je een wit, vuil hemd wilt wassen, doe je hem ook een paar keer in de was totdat hij helemaal wit is geworden. Precies hetzelfde moeten wij met het Ego doen, precies hetzelfde. We worden niet in een enkele was beurt 'wit'.

Wij moeten er rekening mee houden dat de Ik-oorzaak er ook nog is en die wordt met dit werk niet afgebroken. De Ik-oorzaak wordt op een heel bewuste wijze afgebroken. Dit is het laatste werk dat men dient te verrichten. We moeten dus etappe voor etappe gaan.

U ging dus liever naar de astrale wereld om de Ikken te bewerken?

Wij moeten hier fysiek, in het astrale, in het mentale en een hele tijd in het causale werken. Alles in de juiste volgorde. In dit werk hier fysiek begin je veel Bewustzijn te herwinnen, wat je vervolgens in staat stelt om vrijwillig en bewust in andere dimensies te bewegen en je werk te verdiepen.

Hoe kunnen wij dit werk van het Afbreken van ogenblik tot ogenblik combineren met het andere werk wat U en Meester Samael hebben uitgelegd om je uitsluitend op een enkele Ik te richten?

Dat was een fout van mij. Ik schaam mij niet om het toe te geven. Het is element voor element. Maar toen ik dat zei hield ik geen rekening met de details. Toen geloofde ik ook niet dat je met het werk met de details zover kunt komen.

 

 

 

Verder met deel 3 van 3

 

 

Uitleg over de Details en het afbreken onderweg

Door Meester Rabolu

Deel 2 van 3