Over de Drugs

Inleidende onderwerpen in de Gnosis

Inleidende Studie tot de GNOSIS

 

                                

 

 

 

 

In het voorbije Tijdperk Vissen heeft Mammon hoogtij gevierd. In de Gnostische Esoterie staat ‘Mammon’ voor materiele rijkdom en intellektualisatie, gescheiden van geestelijk inzicht(het geestelijke telt niet).

Het nieuwe Tijdperk Aquarius, dat juist is aangebroken, heeft echter kenmerken die tegengesteld zijn aan de genoemde kenmerken van de 'Vissen'. Aquarius bevordert de sublimatie van de levenskrachten en de mystieke geestvervoering. In de Gnostische Esoterie wordt dit genoemd: de vibratie of invloed van Dionysus". In de praktijk blijken Dionysus en Mammon tegengesteld en onverenigbaar te zijn.

Aquarius staat dus onder invloed van Dionysus. Dionysus is niet een persoon, maar een kracht. Deze kracht is zeer actief in dit Tijdperk. Voor de volledigheid moeten we echter vermelden dat Dionysus twee polen heeft, een positieve en een negatieve aspect.

De positieve pool van Dionysus staat voor ontwaakt Bewustzijn-Geweten, objectieve kennis, gesteund op innerlijke ondervinding door middel van de Meditatie en de Astrale Uittreding, sublimatie van de seksuele krachten, benutting van de Muziek der Sferen en de Hogere Kunst in het algemeen voor het ontwaken van het Bewustzijn-Geweten.

De negatieve pool van Dionysus resulteert in losbandigheid en uitspattingen op alle gebieden van het leven, extreme anarchie, vandalisme, gewelddadigheid, psychedelische (of beter gezegd: hallucinerende) ervaringen door middel van drugs en alcohol, seksuele ontaarding, gewelddadig geraas verheven tot muziek, enz.

De moderne jeugd is, overigens terecht, in opstand gekomen tegen Mammon. Jammergenoeg is het grootste deel van de jeugd als gevolg van de algemeen heersende onwetendheid op dit gebied afgaan stemmen op het negatieve aspect van Dionysus(33).

Geestvervoering is noodzakelijk wanneer men de Waarheid (de Werkelijkheid) wil ondervinden. Dit is mogelijk door middel van de Meditatie. Psychedelische ervaringen zijn echter verschillend (psyche=ziel, delia=drug of verdovend middel). In feite is de psychedelische ervaring bereikt door middel van drugs of alcohol het tegengestelde van de Meditatie.

Tijdens de Meditatie dringt het Bewustzijn-Geweten in de hogere Dimensies, bij de psychedelische ervaring dringt het Bewustzijn in de lagere Dimensies (in het Onderbewuste) van de psyche en van de Natuur. Los nog van de negatieve invloed van drugs (en alcohol) op het sociale gedrag, op de gezondheid, op de verstandelijke vermogens, op de levende cellen en de seksuele genen, die voor de erfelijkheid zorgen, zijn drugs zeker geen effectief middel om het Bewustzijn-Geweten te bevrijden of te doen ontwaken.

Iedereen is natuurlijk vrij om te denken en om te handelen, maar de GNOSIS leert, dat de Meditatie en de Psychedelische ervaring tegengesteld werken en nimmer samen kunnen gaan. Beide polen van Dionysus wijzen echter op de aanwezigheid van opstandigheid tegen de defecte verworvenheden van het Tijdperk Vissen.

De ware GNOSTICUS heeft een afkeer van nog meer theorieën en voor het ijdele intellectualisme van Mammon. Hij is tot de conclusie gekomen, dat de verstandelijke vermogens beperkt zijn en niet het laatste woord (kunnen) hebben in het onderzoek van de Waarheid. Hij verzaakt echter ook het gebruik van drugs en andere psychedelische middelen.

ZEN? GNANA-YOGA? MEDITATIE? Dit zijn prachtige middelen om latente vermogens in het Bewustzijn actief te maken, vermogens die het intellectuele verstand ver te boven gaan en waarmee je de Waarheid kunt ervaren.

Het versterken van het Onderbewuste -het monster met de vele koppen, een veel gebruikte voorstelling van de ‘Ikken’ lijkt ons niet erg verstandig. Daarvoor hebben we geen drugs nodig, want in het dagelijks leven versterken we de IKKEN al meer dan voldoende. Beter is het om alert te leven, heel waakzaam, paraat, om de diverse IKKEN te ontdekken en te betrappen op het moment dat ze zich in ons uitdrukken: in onze gedachten, in onze emoties en in onze handelingen.

Daarna verdiepen we ons in de Meditatie om ze een voor een te doorzien en te begrijpen en ze tenslotte met de hulp van de God-Moeder te verpulveren. Dit lijkt ons een betere Weg, juist in de situatie waarin de hele mensheid zich nu bevindt.

Opvoeding en Drugs

De problematiek van drugs en alcohol is onvoorstelbaar groot. De bestrijding ervan achteraf lukt haast nooit. Ons inziens kun je het alleen voorkomen door de mens vanaf zijn kindsjaren in te lichten over:

- de positieve pool van Dionysus (meditatietechnieken, astrale uittreding en de sublimatie van de levenskrachten, etc.)

- de negatieve gevolgen van drugs en alcohol

De ontwikkeling van een verslaafde (aan drugs of aan alcohol)geschiedt altijd in drie fasen:

1) ‘Inwijdingsfase’: om heel verschillende redenen begint iemand eraan. Misschien na een teleurstelling, of om niet onder te doen voor de vriendjes of sociale omgeving, of uit nieuwsgierigheid, etc. Het lichaam reageert fel de eerste keren, maar raakt tenslotte gewend aan het gif.

2) ‘Amateur-fase’: Wat als een sporadisch iets begon, wordt nu een vaste gewoonte, waar men niet zonder kan. Als men niet onder ‘invloed’ is, voelt men zich onzeker, krijgt men bibberende handen, etc. Kortom: men kan niet meer normaal functioneren zonder de drug of alcohol. Deze fase kan bij de een langer duren dan bij de ander. Dit hangt af van de sociale omstandigheden en levenswijze van de persoon, of men op tijd eet en rust neemt, met wat voor mensen men in contact staat en dergelijke. Stoppen kan nog, maar dit is slechts mogelijk door middel van een geweldige krachtsinspanning. Als de uiterlijke omstandigheden niet veranderen, kan de persoon makkelijk terugvallen.

3) Verslaving en dood: Als deze fase bereikt is, is er geen weg meer terug. Vaak spreekt men pas in deze fase van een‘sociaal probleem’, maar het is slechts een logisch gevolg van de vorige fase. Geestelijk, fysiek en sociaal is de verslaafde helemaal ontwricht.

De Jeugd kan gered worden van de Gesel van de Drugs(34)

Ik wil twee punten naar voren brengen, die uitermate belangrijk zijn om ons een weg te kunnen banen over de hele planeet:

De Drugs en de Vrede". Dit zijn immers zaken die een rol van belang spelen tegenwoordig.

De Wetenschap noch de regeringen hebben een geschikte formule kunnen vinden voor de gesel van de DRUGS, die het merendeel van de mensheid verteert en vooral de jeugd. U weet allemaal dat de DRUGS een wereldwijd probleem zijn, dat vooral de jeugd treft.

De jeugd is in de val gelopen, uit onwetendheid of wellicht inde waan iets hogers te kunnen vinden in de drugs, maar in werkelijkheid zijn de drugs schadelijk, niet alleen voor het fysieke lichaam, maar ook voor het geestelijke en het spirituele aspect.

Ik zal zo vrij zijn uit te wijden over deze materie aan de hand van datgene wat ik heb kunnen onderzoeken buiten het fysieke aspect, dat wil zeggen over de verwoestingen die de Drugs aanrichten IN de mens.

Een jongeling begint aan de drugs en in korte tijd wordt hij een afgeleefd, gebroken mens, want de drugs tasten de seksuele potentie aan, waardoor de persoon vroegtijdig impotent wordt.

Waarom? Omdat de ademhaling direct verbonden is met de geslachtsdelen, met de energie! Het spreekt dus vanzelf dat de seksuele potentie geleidelijk wordt vernietigd, en naarmate de energie vernietigd wordt, wordt ook het leven in een razendsnel tempo te gronde gericht.

Laten we vervolgens naar het Vitaallichaam in de Vierde Dimensie kijken. Dit is bij een gewoon mens een schitterend (flonkerend) lichaam, een stralend lichaam. Bij een drugverslaafde echter verliest dit lichaam geleidelijk zijn glans. Het ‘verkleurt’ of ‘vervliegt’ langzaam maar zeker.

Wij weten dat het Vitaallichaam het fysieke lichaam bezielt, levensvatbaar maakt en terwijl het fysieke lichaam rust of slaapt, wordt het hersteld en opgeknapt door het Vitaallichaam, op deze wijze worden diverse beschadigingen van het fysieke lichaam verholpen. Maar onder de invloed van de Drugs verkommert het vitaallichaam en kwijnt weg, uiteindelijk blijft er een KADAVER over, een lijk, letterlijk wel te verstaan.

Verder met deel 2 van 2.

 

 

Hoofdstuk 15. Over de Drugs.

 

Deel 1 van 2