Het Zijnspeil

Inleidende onderwerpen in de Gnosis

Inleidende Studie tot de GNOSIS

 

                                

 

 

 

Absoluut noodzakelijk voor de geestelijke ontplooiing is de bereidheid om ervoor te werken. Het Pad begint bij jezelf. Dit betekent dat de zoeker eerst moet zien te begrijpen wie hij is, wat hij is, waar hij staat, waar hij vandaan komt, waar hij naar toe gaat, enz.

De innerlijke zelfwaarneming is de eerste techniek. Zelfwaarneming betekent jezelf observeren, naar jezelf kijken. Waarom moet je het doen? Om te weten te komen wat, wie en hoe je bent.

Wat je bezit is belangrijk in de maatschappij. Wat je weet en wat je kunt is ook belangrijk, want daarmee kun je je dagelijks brood verdienen. In het gnostisch Werk gaat het om wie, wat en hoe iemand is. Dit is het Zijnspeil.

Er zijn ontzettend veel niveaus van Zijn, want elk mens heeft zijn eigen Zijnspeil (niveau van Zijn). Zou men al die verschillende Niveaus boven elkaar zetten, dan krijgt men de wonderbaarlijke Ladder van het Zijn, dezelfde ladder die Jacob in zijn dromen zag. Het maakt niet uit waar iemand staat op de Ladder, op een lagere of op een hogere trede. Belangrijker is om te werken om naar een hogere trede te klimmen.

De Ladder van het Zijnspeil is de Verticale Weg van de revolutionaire mens die wil veranderen in de "Hogere Mens". De Horizontale Weg is het dagelijkse leven met zijn verleidingen en bespiegelingen, met mode en politiek, met roem en eer, schande en vernedering, met inflatie en verzuring van het milieu, oorlog en spektakels, alcohol en drugs, enz., enz., enz. De Horizontale Weg is de Tijd die Jan en Alleman opvreet.

(foto van ladder van het zijnspeil)

De twee Lijnen van het Leven snijden elkaar in een punt: het "hier en nu". In dit punt hebben wij de keus om een stap te doen op de Verticale of op de Horizontale Weg.

Dit is ook het enige moment waarop je iets kunt doen aan je innerlijke ontwikkeling en je leven veranderen. Het verleden ("gisteren") is al zoals het is, de toekomst ("morgen") behoort ons nog niet toe.

Je kunt op de ladder naar een hoger peil opklimmen, maar je kunt ook afdalen. Het verstrijken van de tijd betekent niet automatisch vooruitgang en verbetering. Maar op elke trede van de ladder van het Zijnspeil herhaalt zich de situatie: je kunt kiezen voor een hogere trede of voor een lagere trede of voorde Horizontale Weg.

Een stap op de Horizontale Weg gaat automatisch, want het leven sleept je vanzelf mee. Daarom is dit de Weg van Jan en Alleman. Een stap op de Verticale Weg kost altijd een zelfbewuste inspanning en een vrijwillig offer. Het gaat nooit vanzelf. Daarom kunnen alleen heel revolutionaire mensen deze Weg met succes volgen.

Soms verwarren mensen 'inspanning' met 'krampachtigheid', maar het zijn heel verschillende zaken. Inspanning betekent: een levensdoel bepalen, een richting geven aan je denken, voelen en handelen, een koers uitzetten. Maar inspanning is ook op dat doel blijven afstevenen. Stuurlui weten dat het niet genoeg is om een schip in de juiste koers te zetten: er moetconstant bijgestuurd worden om op koers te blijven.

Vaak verwarren mensen ook 'offer' met 'verlies' of 'pijn', maar deze visie is onjuist. 'Offeren' betekent iets loslaten om iets anders voor in de plaats te krijgen. Als je handen vol zijn, kun je niets nieuws aannemen. Als je in de winkel niet betaalt, krijg je normaliter geen spullen mee. Als de brandstof niet verbrandt, krijg je de motor niet vooruit. Als je geen energie en tijd investeert in een relatie of in een studio, kun je het moeilijk tot een goed einde brengen. Zo dient men het woord offer te verstaan.

Zelfwaarneming

Kijken naar jezelf is de eerste sleutel van de Zelfkennis en om je Zijnspeil te leren kennen, maar hoe kijk je? Kijk naar binnen, naar hoe je denkt en hoe de gedachten elkaar in ijl tempo opvolgen. Kijk naar je gevoelens, emoties en reacties(handelingen). Kortom: kijk naar wie je bent en wat je doet en laat, hoe en waarom je het doet.

Bij de Waarneming kijk je naar buiten door het raam van de zintuigen. Bij de Zelfwaarneming kijk je naar binnen door een speciaal zintuig. Dit zintuig werkt bij de meeste mensen niet, maar door oefening gaat hij weer werken. De Zelfwaarneming is als een lichtstraal die in de duisternis van diepe kelders doordringt.

De Waarneming is een techniek om de buitenwereld te verkennen en te veranderen.

De Zelfwaarneming is een techniek om de binnenwereld in kaart te brengen en te veranderen. Waarnemen is een kunst en een kunde. Zelfwaarneming is de grote Kunst en de grote Kunde van de Wijzen. Zelfwaarneming lijkt zo eenvoudig, dat de meesten het denken te bezitten nog voor zij weten waar het om gaat. Daardoor missen ze de eerste sleutel van de Hogere Mens.

Zowel bij de gewone waarneming als bij de zelfwaarneming heb je een waarnemend subject en een waargenomen object. Bij de waarneming zijn waarnemer (subject) en waargenomene (object)verschillend. Bij de zelfwaarneming ben je zelf de waarnemer en de waargenomene.

Je kunt de zelfwaarneming altijd en overal beoefenen: als je "niets" doet en als je werkt, als je praat en als je luistert, als je je gelukkig voelt en als je verdriet hebt. Er is geen enkele situatie te bedenken, waarin je de zelfwaarneming niet kunt toepassen.

Wat is de Zelfwaarneming niet? Zelfwaarneming is geen ‘navelstaren’, de rest van de wereld vergeten of je ontredderd in jezelf verliezen. Zelfwaarneming is niet ongestoord niets doen en lui en passief de dingen over je heen laten komen. Zelfwaarneming is niet 'free wheelend’ door het leven gaan, maar juist met volle aandacht doen, wat je moet doen, zelfbewust en met grote wilskracht.

Zelfwaarneming en Weten zijn verschillend. Weten is een passieve bezigheid, zelfwaarnemen is actie. Zelfwaarneming en denken zijn ook verschillend. Denken kan zonder gerichte inspanning plaatsvinden, zelfwaarneming vereist altijd je volle betrokkenheid.

De Zelfwaarneming is het eerlijk en onbevooroordeeld kijken naar jezelf, niet om iets of iemand te veroordelen of te verontschuldigen, maar om de feiten vast te leggen. De Zelfwaarneming is als een journalist die gewapend met camera en recorder geluid en beeld op objectieve en onpartijdige wijze vastlegt.

Door de zelfwaarneming komt energie vrij die je anders aan automatische reacties, gedachten en emoties zou kwijtraken. Zo wordt de inspanning die je ervoor doet ruimschoots beloond. Maar bovenal verwerf je zelfkennis, een bezit van onschatbare waarde...

 

Hoofdstuk 18. Het Zijnspeil.