Oefeningen
Oefeningen

Selectie uit oefeningen

Oefeningen

 

 

 

 

Nu ik ontdekt heb hoe het sterven precies gaat, corrigeer ik dat. Het andere laten we dus even voor wat het is. We gaan dus aan alle Ego's werken, aan alle: van Hoogmoed, van Hebzucht, van Ontucht, van Vraatzucht, enz. Alle Ikken in het algemeen. Alles wat maar ook naar voren komt. Onmiddellijk geef je hem ervan langs. Je geeft hem ervan langs en je geeft hem ervan langs en zo begin je te sterven.

Wij moeten dus met alle Ikken tegelijk werken?

Met alles wat zich manifesteert.

Op welke Ik moet je je tijdens de Alchemie (de transmutatie) dan richten?

Wel, er zijn details die God-Moeder niet onmiddellijk kan vernietigen omdat ze veel te sterk zijn. Je ziet dat zon element zich blijft manifesteren. Tijdens de Alchemie vraag je aan je God-Moeder de vernietiging van dat element.

Meester, excuseer mij dat ik doorvraag, maar het is geloof ik voor iedereen belangrijk.

Ga gerust door, want dit is ontzettend belangrijk! Dit is de basis voor ons allemaal.

Stel dat ik vandaag een heel sterk detail van Hoogmoed ontdek. In de nacht, tijdens het Werk van de Alchemie, vraag ik God-Moeder het afbreken van de Hoogmoed. Maar het kan voorkomen dat de Afgunst morgen een sterk detail is. Moet ik dan (morgen) het afbreken van de Afgunst vragen?

Dat element wat naar voren komt. Maak geen enkele uitzondering. Het element dat bij jou naar voren komt, dat geef je ervan langs.

Waarom zegt Meester Samael dan dat je niet op tien hazen tegelijk moet jagen?

Dat klopt. De Ikken komen een voor een naar voren. Het zijn er ook niet tien of vijf tegelijk. Ze komen een voor een. Je geeft dat ene detail ervan langs.

Ook als de volgende dag een detail van een andere hoofd-ik naar voren komt?

Ja, dat maakt niet uit, de volgende dag of eventjes later. Nee, ik bedoelde in het werk tijdens de Alchemie?

Daar werk je met dat ene detail waarvan je het meest last hebt. Die geef je er tijdens de Alchemie van langs.

Op deze manier breng je het peil van alle Ikken dus omlaag?

Alle Ikken, de hele stam begint te sterven, het Ego zelf. Alles begint te sterven, want hij begint zijn grote kracht te verliezen.

Als iemand bijvoorbeeld ontdekt dat bij hem het zelfmedelijden het sterkst is en er komen spontaan heel veel details overdag naar voren, zou die persoon dan al die details moeten aanpakken maar toch ook meer aandacht moeten besteden tijdens de Alchemie aan dat zelfmedelijden?

Kijk, het zit zo. Een tekortkoming die sterk is bij jou, zeg maar dat dat je belangrijkste is, die zal zich vaak manifesteren en elke keer als hij zich manifesteert geef je hem ervan langs. Je geeft hem ervan langs en je geeft hem ervan langs. Die ene die het meest naar voren komt geef je ervan langs. Zo werkt het.

Maar, neem nou bijvoorbeeld de Luiheid: die heeft ons in deze toestand gebracht, nietwaar? We zijn te lui om te werken. Wanneer wij ons voornemen om aan de Luiheid te werken, raken we gemotiveerd en oefenen we een week lang, maar daarna vervallen we weer in passiviteit...

 

Kijk, die passiviteit zorgt ervoor dat er een 'geestelijke nacht' in ons ontstaat en we tot stilstand komen. Dit is te wijten aan het feit dat je de oefeningen op een verkeerde manier doet.

Wanneer je een oefening goed doet en je ziet het resultaat dan heb je nog meer kracht om verder te gaan. Dit veroorzaakt een nieuwe ochtendstond in je. Als je een oefening op een verkeerde manier doet en je ziet geen resultaat, dan komt de passiviteit en de Luiheid.

Je moet de oefeningen altijd met Concentratie doen. Geen van de oefeningen die Meester Samael geeft, mislukt, geen enkele. Het zijn wij die mislukken! Wij doen een oefening hier en we denken aan dingen elders, aan zaken doen of aan iets anders. Er is dan geen Concentratie en dan kan zo'n oefening geen positief resultaat geven.

Dat kan niet, dat zijn dus de tekortkomingen. Je wijdt niet het moment aan datgene waaraan je bezig bent. Zoals ik eerder zei: in het dagelijks leven, in uw fysiek werk moet u aan elke zaak zijn tijd wijden. Het is een opvoeding die je jezelf aldoende oplegt.

Om het dagelijks leven te benutten?
Dagelijks, dagelijks.

Het dagelijks leven, in dienst van bet Afbreken stellen?

Dat is duidelijk.

Niet in dienst van andere zaken?

Precies.

Zouden we kunnen zeggen dat het niet voldoende is om dagelijks een oefening van het Afbreken van het Ego van een uur te doen? Dat wij de oefening van ogenblik tot ogenblik, van moment tot moment moeten toepassen?

Van moment tot moment! Of je je nu op je werk bevindt, of je aan het zaken doen bent, of in gesprek met iemand anders bent: je moet altijd alert zijn, jezelf in de gaten houden Om te zien welk psychisch element zich zou kunnen manifesteren op dat ogenblik.

Met een uur per dag zullen we het Afbreken niet kunnen bereiken?

Oh, nee, nee, nee! Het is de hele tijd Als je wilt sterven, is het de hele tijd. Onvermoeibaar!

En die oefening van de Retrospectie dan, proberen terug te gaan naar je jeugd wanneer zo'n tekortkoming zich begon te manifesteren?

Met dit werk heb je niets van dat alles nodig. Het enige wat je nodig hebt is van ogenblik tot ogenblik en van moment tot moment 'sterven'.

Dit is een complete revolutie van het Werk van bet Afbreken van het Ego.

Ja, een revolutie! Toen ik begon dacht ik dat iedereen ook op deze manier werkte, maar nu ik al die brieven gezien heb waarin iedereen zegt, schrijft en spreekt over het Afbreken zus en zo, blijkt dat niemand sterft. Hoe kan het dan? Wel, het is duidelijk. Men wil de dikke Ikken aanpakken en de details links laten liggen, maar met deze details voedt het Ego zich. Ja, dat is de conclusie die ik getrokken heb.

Meester, als je bijvoorbeeld overdag een van die details ontdekt op het moment dat je iets slechts doet en je voelt die pijn heel diep in je, zou je dan als je weer thuis komt je even moeten terugtrekken en er voor gaan zitten om aan God-Moeder nogmaals te vragen om die tekortkoming af te breken?

Nee, het belangrijkste is alert te zijn, jezelf in de gaten te houden, zodat wanneer die tekortkoming zich opnieuw manifesteert je hem ervan langs kunt geven. Dit is veel beter. Zo bega je minder fouten en je bent bezig om in jezelf te sterven. Het probleem komt wanneer je jezelf vergeet. Dat is het probleem, dan bega je ernstige fouten.

Moeten we dan begrijpen dat de details willekeurige onbeduidende kleinigheidjes zijn?

Ja, onbeduidend kleine dingen.

Als we bijvoorbeeld een ander tijdens het spreken onderbreken, zijn dat details?

Dat is in de innerlijke dimensies heel ernstig. Als u bijvoorbeeld bezig bent om met die ander te spreken en ik kom binnen en richt onmiddellijk het woord tot u, mij gedragende alsof ik heel belangrijk ben en ik onderbreek uw gesprek, oei, oei,
oei! Dan krijg ik een fikse straf. Ik schaam mij niet te zeggen dat ik gestraft ben voor zulke onvoorzichtige handelingen. Ik ben streng gestraft!

Wat betreft de belangrijkste psychologische wortel, die karakteristieke wortel van ieder mens, hoe kunnen we die opsporen?

Met dit werk treed je praktisch gezien als een echte soldaat een groot leger tegemoet om je te verdedigen. De eerste die op je af komt, die geef je ervan langs. Precies zoals ik zeg, je geeft hem er onmiddellijk van langs.

Die strijd moet wel verschrikkelijk zijn?

Dit is de Grote Eindstrijd waarover in de Bijbel wordt gesproken: een tegen duizenden! Daarvoor moet je alles op het spel zetten, je laatste troef spelen.

 

 

 

 

 

Uitleg over de Details en het afbreken onderweg

Door Meester Rabolu

Deel 3 van 3