Oefeningen

 

 

 

 

 

VOORWAARDEN

Over de meditatie hebben we het al vaker gehad. Hier willen we stilstaan bij een (soort) meditatietechniek: de KOAN.

KOAN is een Japans woord, dat zoveel betekent als "mysterieuze spreuk" of "raadselachtige vraagstelling". De KOAN is een meditatietechniek OM de "volle leegte te ervaren". De uitleg van de techniek zullen we overlaten aan meester Samael Aun Weor zelf. Hieronder volgen twee hoofdstukken uit zijn Kerstboodschap 1967. Wij raden u aan die hoofdstukken langzaam en diep te bestuderen en volkomen te verteren.

Per inleiding zullen we iets zeggen over de "voorbereiding", dat wil zeggen over de voorwaarden voor de meditatie.

De eerste voorwaarde is dat men een juist idee heeft van de meditatie en wat het doel ervan is. Men dient bovendien te begrijpen dat er een MEDITATIE is, maar ontzettend veel meditatietechnieken. In de voorgaande boeken hebben wij het hier- over gehad...

Dit betekent ook dat men kennis moet hebben van een werkbare techniek. Deze moet je liggen, dat wil zeggen, het moet een zekere uitdaging voor je hebben en tegelijk als prettig worden ervaren. Als je iets geforceerd moet doen, houd je het niet lang vol...

Als tweede voorwaarde dient men een goede reden, een goed motief te hebben om te mediteren, anders komt men nooit toe aan de praktische beoefening ervan. Men kan dan hoogstens een verzamelaar van meditatietechnieken worden. Dit is dus niet ons doel...

Er zijn veel goede motieven en redenen, bijvoorbeeld de diepe re waarheid ervaren, zelfkennis verkrijgen (je drijfveren, fantasieŽn, Ikken etc. leren kennen), aan de hypnose van het dagelijkse leven ontsnappen en bewustwording, innerlijke rust bewerken, zelfdiscipline opbouwen, de Liefde proeven, uittreden, lichaam en geest opladen en dergelijke.

Wellicht is het belangrijkste motief, dat al de voorgaande tevens samenvat, een stok achter de deur hebben in de Grote Strijd van de Bewustzijnsrevolutie.

Als beginners - en dit zijn we allemaal - werken we om een doel, een diepere werkelijkheid te bereiken, die we (verstandelijk) niet kennen. Daarom zijn er geen aanhoudende voornemens: iemand werkt vandaag wel en morgen niet. Vandaag is hij enthousiast, morgen ziet hij het niet meer zitten...

Het ervaren van de diepere werkelijkheid door middel van de meditatie geeft het geweldige voordeel, dat men weet waarvoor men werkt. Zo'n student is in de regel niet kapot te krijgen... Samenvattend: men heeft in ieder geval een goede reden nodig om te mediteren.

Als laatste voorwaarde heb je een beetje "geluk" nodig, je hebt hulp onderweg nodig. Die hulp komt van binnen, van je Zijn en van boven, van de goddelijke HiŽrarchieŽn, wanneer men op Weg gaat met de Drie Factoren.

 

WETENSCHAP VAN DE MEDITATIE

De leegte is niet definieerbaar. Er zijn geen menselijke woorden om het te beschrijven. De bestaande talen zijn alleen geschikt om BESTAANDE dingen en gevoelens aan te duiden; ze zijn ongeschikt om niet-bestaande zaken en gevoelens aan te duiden, maar deze zijn toch geweldig reŽel.

Het is nodig om het verlichte aspect van het Bewustzijn te leren kennen en te ondervinden. Het is dringend nodig het "lege aspect" van de geest (het verstand) te ervaren.

Er zijn twee soorten Verlichting: de eerste kan "dood water" worden genoemd, want zij kent beperkingen. De tweede wordt als "het Grote Leven" aangeprezen, want zij kent geen beperkingen: deze is de "Verlichte Leegte". Maar hierin zijn graden en graden. Eerst moet men het verlichte aspect van de geest bereiken en pas daarna, stapsgewijs, de objectieve kennis, de Verlichte Leegte.

Het Boeddhisme zegt: "De bestaansvormen verschillen niet van de leegte en de leegte verschilt niet van de bestaansvormen. De vorm is leegte en de leegte is (een) vorm." Door de leegte bestaan de dingen en uit het feit zelf dat de dingen bestaan, volgt, dat er ook leegte moet zijn.

"Leegte" is een helder en exact begrip, dat de niet-stoffelijke en niet-persoonlijke natuur van de wezens (schepselen) uitdrukt en is daarmee een aanwijzing, een teken dat het een toestand van totale afwezigheid van de Ikken betreft.

Alleen in de absolute afwezigheid van het Ik kunnen we het Werkelijke ervaren, datgene wat niet tot de tijd behoort, datgene... ja, datgene wat een radicale verandering teweeg brengt. De leegte en het bestaan vullen elkaar aan, ze omhelzen elkaar, ze bevatten elkaar. Nooit sluiten ze elkaar uit, nooit ontkennen ze elkaar.

(...) Een mens die zijn Bewustzijn-Geweten ontwaakt, ervaart de geweldige waarheid dat hij geen slaaf meer is en met pijn constateert hij dat de mensen op straat dromen; ze lijken werkelijk op ronddolende kadavers.

Als dit ontwaken DOORLOPEND wordt door middel van de innerlijke zelfherinnering van ogenblik tot ogenblik, dan bereikt men het objectieve Bewustzijn, het pure Bewustzijn, het "lege" aspect van de geest.

Het Verlichte Bewustzijn is doorslaggevend om het ReŽle te ondervinden en de Ikken te verpulveren, maar dit is slechts een eerste stap. Het is een formidabele stap, maar de ingewijde ergert zich nog jammergenoeg omdat hij niet in staat is om al die subtiele banden met bepaalde dingen, bepaalde negatieve vormen van gehechtheid, te doorbreken.

Wanneer de ingewijde de knopen doorhakt, die hem aan het verlichte Bewustzijn kluisteren, dan ontwaakt de volmaakte verlichting in hem: de Verlichte Leegte. Het is ontzettend moeilijk om dit te bereiken, maar niet onmogelijk. Iedere gnosticus kan het bereiken als hij AAN ZICHZELF werkt.

(...) De Leegte is niet het niets. De Leegte is het vrij bewegende leven. De Leegte is wat het is, wat het altijd is geweest en wat het altijd zijn zal. De Leegte bevindt zich voorbij de tijd en voorbij de eeuwigheid...

De geest (het mentale vermogen) heeft een vrouwelijke natuur en is gemaakt om te ontvangen, op te nemen en te begrijpen. De natuurlijke toestand van de geest is receptief, stil en geruisloos als een diepe, rustige oceaan.

Het denkproces is een abnormaal gebeuren, dat zijn grondoorzaak heeft is de Ikken.

Wanneer de geest leeg is 'van elke soort gedachten', wanneer de geest in diepe stilte en rust verkeert, trillen al haar 300.000 vermogens zonder enige moeite en op dezelfde toon- hoogte (frequentie).

Wanneer de geest rustig is en in stilte, komt HET NIEUWE tot ons, datgene wat werkelijk IS.

 

DE CHINESE MEESTER WU WEN

De grote meester Wu Wong begon zijn meditatie-oefeningen onder de wijze leiding van meester Tuo Weng. Zijn eerste meditatie- opdracht was met de volgende KOAN of "mysterieuze spreuk":

"Het is niet het verstand, het is niet de Boeddha, het is niet (het) niets."

Wu Wen ging in oosterse stijl zitten en concentreerde zijn geest op deze spreuk, de diepere betekenis ervan proberend te begrijpen.

Deze Koan of "raadselachtige spreuk" is werkelijk moeilijk te begrijpen. Wanneer men erop mediteert met de gezonde doelstelling de waarheid die in elk woord besloten is, te ervaren, spreekt het vanzelf dat de (denkende) geest (het denkvermogen) zich overgeeft, alsof ze dodelijk was getroffen. Dan neemt ze de rust en de stilte voor lief.

Wu Wen had het geluk Yung Feng, Yueh Shan en enkele andere "broeders" te ontmoeten en samen spraken ze om te werken om de verlichting te bereiken.

Na enige tijd ging Wu Wen naar meester Huai Shi toe, die hem leerde mediteren met behulp van het heilige mantra WU. Deze mantra wordt gezongen, in gedachten, als een dubbele oe-klank: oe...oe..., alsof men het geluid van een stormachtige wind, die door de bergen giert, nadoet, of het geweldige bulderen van de golven op het strand.

De zang van deze mantra dient in gedachten gedaan te worden wanneer wij de meditatie beoefenen met de bedoeling om de rust en de stilte (geen beweging en geen geluid) van de geest te bereiken, wanneer het voor ons noodzakelijk is om de geest te legen van elke soort gedachten, begeerten, herinneringen, zorgen enz.

Later ging Wu Wen naar Chang Lu toe, bij wie hij de meditatie beoefende in gezelschap van een kameraad, die hunkerde naar de Eindverlichting.

Toen Wu Wen (de wijze) Chin uit Huai Shang leerde kennen, vroeg deze hem: "Je bent al zes of zeven jaar aan het oefenen. Wat heb je kunnen begrijpen?" Wu Wen antwoordde: "Iedere dag heb ik de indruk, dat er niets is in mijn geest."

 

 

Verder met deel 2 van 2

 

 

 

Selectie uit oefeningen

Oefeningen

Meditatietechniek met Koans

Door Meester Samael

Deel 1 van 2