Oefeningen

 

 

 

 

 

 

DE DANS VAN DE DERWISJEN

Eer men gaat liggen om een oefening te doen, dient men de Dans van de Derwisjen te verrichten als voorbereiding, zodat de oefening succesvol kan zijn.

De Dans van "de Derwisjen" bestaat uit drie bewegingen die men gelijktijdig verricht. Hiermee krijgt de geest (het verstand) geen tijd om ergens over na te denken en komt tot rust. Wanneer men dan gaat liggen, kan men de oefening die men wil doen met groter gemak volbrengen.

Dit is dus om de geest tot rust te brengen, zodat er geen mentale 'problemen' (storingen) zijn en men een goede oefening kan verrichten.

 

DE TRANSMUTATIE VAN DE KOSMISCHE KRACHTEN

Voordat men aan deze oefening begint, dient men de Dans van de Derwisjen te verrichten om de geest tot rust te brengen, zodat wanneer men zich dan aan de oefening overgeeft, de geest in rust is en men de beste resultaten kan verkrijgen.

Wat ik u op deze momenten leer is om kosmische krachten aan te trekken, die heel ons lichaam doordringen en tot de aarde terugkeren. Wanneer deze kosmische krachten in ons lichaam dringen, krijgt het vanzelfsprekend meer levensenergie. Deze krachten blijven in ons werken en geven ons veel meer kracht om het Inwijdingspad te vervolgen. Wanneer deze krachten ons lichaam hebben doordrongen, geven we ze door aan de aarde. De aarde op haar beurt geeft ons andere soorten krachten, die deel gaan uitmaken van de kosmische kracht. Deze twee krachten vermengen zich met elkaar en hebben en dragen hiermee bij aan de betere werking van de planeet.

Wij zijn dus krachten aan het transmuteren, niet alleen de seksuele, maar ook de kosmische energie. Zo beginnen we te werken zoals het hoort, als een instrument van de Kosmos ten gunste van de Aarde en omgekeerd.

Met gestrekte amen, een kruis vormend, of de handen gewoon op onze knieŽn leggen met de palmen naar boven gekeerd, in een ontvangende houding, stellen we ons voor dat de kosmische energie langzaam in ons dringt via de pijnappelklier en de palm van de handen en haar weg aflegt door heel ons lichaam, totdat zij -getransmuteerd- via de voetzolen in de aarde dringt.

Zo worden wij bemiddelaars tussen de Kosmos en de Aarde en hierin gaat datgene wat Liefde heet schuil, want op deze wijze zijn we niet alleen bezig om voor onszelf te werken, maar ook voor de planeet en voor de Mensheid.

Het is logisch dat naarmate wij in bemiddelaars tussen de Kosmos en de Aarde veranderen, deze krachten tijdens hun gang door ons lichaam een geweldige kracht achterlaten, die zijn weerga niet vindt, want waar een dergelijke kracht vloeit, wordt iets positiefs opgebouwd. Bovendien wordt de persoon als een drager van grote liefde beschouwd, want hij werkt niet alleen voor zichzelf, naar ook voor de Planeet en voor de Mensheid.

 

 

 

 

 

 

Selectie uit oefeningen

Oefeningen

Dans van de Derwisjen en Transmutatie van Kosmische energie