Oefeningen
Oefeningen

Selectie uit oefeningen

Oefeningen

 

 

 

 
De meest eenvoudige oefening om de Meditatie te bereiken, dat wil zeggen de rust en de stilte van het verstand, is de Koan.

Als wij in onze handen klappen (met twee handen) geeft dit een geluid, nietwaar? Nu ga ik met een hand "klappen"...

Welk geluid produceer ik nu? Als een van u het kunt horen, laat hij het me dan vertellen. Hoort een van u dit geluid?

Nee† (antwoord uit de zaal).

Welnu, je klapt een, twee of drie keren met twee handen om dat geluid van het handklappen te horen. Dan slaapt u in terwijl u probeert het geluid te horen dat wordt geproduceerd wanneer je met een hand klapt.

Je moet in slaap vallen, want de Meditatie moet altijd vergezeld gaan van de slaap. Als er geen slaap is, is er geen Meditatie, want dan is er afleiding.

Meester Samael heeft mij deze oefening op een avond gegeven tegen een uur of zeven, toen ik mij in Mexico bevond en Hij voegde eraan toe: "Morgen geef je me het resultaat".

Die nacht ging ik slapen en ik heb die oefening gedaan. Het spreekt vanzelf dat mijn Essentie zich bevrijdde. Ik heb de Causale Wereld bezocht en ik heb er dingen onderzocht die voor mij nodig waren.

Er was een groot feest in de causale wereld met allemaal grote HiŽrarchieŽn toen mijn Ziel, dat wil zeggen de Essentie, daar op een bewuste wijze binnenkwam.

Een bewuste Essentie is een goddelijk schepsel, die in staat is om alles te onderzoeken wat Hij wil. Hij is een goddelijk schepsel.

Toen hebben de HiŽrarchieŽn in koor gezongen, terwijl er muziek weerklonk - hemelse muziek- en in koor riepen Zij: "Laat er een Turiya zijn" (een Verlichte, iemand met doorlopend Bewustzijn, Vertaling.) Ze bedoelden niet dat ik een Turiya was, maar "laat er een Turiya zijn".

We moeten leren om bewust te zijn. Je moet jezelf leren bewegen met een bewuste Essentie. Wanneer het Bewustzijn van de Essentie ontwaakt, noemt men Haar een Turiya.

Het is natuurlijk zo dat men dit stapje voor stapje bereikt, Naarmate men oefent, neemt het Bewustzijn steeds meer en meer toe. Het is niet zo dat je de eerste keer al het turiyaschap verwerft. Nee, daarom riepen ze in koor:

"Laat er een Turiya zijn". Het was de eerste keer dat ik dat woord Turiya hoorde.

Wanneer je je eenmaal in de Causale Wereld bevindt, verandert alles voor honderd procent. In de causale Wereld zie je het leven trillen in de planten, in de steentjes, in alles. Het is allemaal levend.

Je ziet het leven trillen, je ziet het vibreren. Het zijn geen skeletten of spoken, maar puur leven. Je ziet het leven in alles. Het is iets onbeschrijfelijks.

Er zijn geen woorden om de wonderen van de Causale Wereld te beschrijven. De Causale Wereld is het eerste hemelse vlak en hier zijn al geen woorden om dit te beschrijven. Nog veel minder kunnen wij de wonderlijke dingen van de hogere vlakken beschrijven.

Ik zal u een ander Koan geven. Wij weten dat alle dingen tot de eenheid herleidt kunnen worden...

"Alles kan tot de eenheid herleidt worden. Maar waartoe kun je de eenheid herleiden?"

Dit voorwerp, dat ik in mijn hand houd, kunnen we in stukken delen en steeds weer delen tot we bij de eenheid komen. Maar waartoe kun je de eenheid herleiden?

Dit is een probleem, waar het verstand geen antwoord op kan vinden. Dit is een Koan.

Wel, laten we nog een Koan noemen. Wat zou u doen als u zich onverwachts in een reusachtige boom zou bevinden, hangend aan een touw, dat u met uw tanden vasthoudt, en uw handen en voeten zijn gebonden? Wat zou u doen om er levend vanaf te komen?

koan1.jpg

 

 

 

Als u uw mond open doet om te schreeuwen valt u dood neer en de bedoeling is om er levend vanaf te komen. Wat zou u op zo'n moment doen?

Wat je ook zegt is waar, maar dan ben je dood, je laat los. Als je iets zegt, open je je mond en je laat het touw los en je bent dood.

De bedoeling is dat je er levend vanaf komt. Dat is het probleem.

Er is dus geen antwoord. Het verstand kan geen antwoord bedenken. Dit is dus ook een Koan.

Meester, hoe moet je de Imaginatie hierbij gebruiken?

Met je Imaginatie zoek je op alle mogelijke manieren een antwoord en je vind het niet. Je stelt jezelf voor hangende aan die boom. Je imagineert dat je aan handen en voeten gebonden bent, geblinddoekt, en onder je een diepe afgrond.

Dat moet je je voorstellen en het resultaat komt dan vanzelf want het verstand zoekt een oplossing en vindt het niet. Hij moet dan wel stilte betrachten. Dan wordt de Essentie bevrijd.

Je stelt jezelf de vraag en je imagineert dat je je in die conditie bevindt. "Wat moet ik doen om er levend vanaf te komen?" Als ik het touw loslaat val ik dood. Maar nee, het doel is om er levend vanaf te komen. Dat is het probleem.

Dit is een andere Koan voor de Bevrijding van de Essentie, voor de Meditatie. Al die Koans leiden tot hetzelfde resultaat: ze leiden tot de Bevrijding van de Essentie uit de lagere voertuigen. Dat wil zeggen, het Bewustzijn van de Essentie wordt ontwaakt.

U hebt u allemaal veel inspanningen moeten getroosten om deze reis te ondernemen om hier te kunnen komen. Daarom heb ik u een basis willen geven waarop u zich kunt ontwikkelen en anderen kunt leren om zich ook te ontwikkelen, zodat u uw tijd niet verdoet met zoveel theorieŽn en zoveel nutteloze dingen, maar dat u een solide basis legt wat een ieder te doen heeft hier en nu.

Als u zo'n lange reis zou ondernemen om slechts wat theorieŽn aan te horen, dan is die reis de moeite niet waard. Dit is voor u weliswaar nog steeds een theorie, maar ik weet dat indien u het in de praktijk toepast, u resultaten zult krijgen.

Als u de dingen die ik u heb geleerd praktisch toepast zullen de resultaten voor honderd procent positief zijn. Ik ben helemaal zeker van datgene wat ik u leer.

Als u bijvoorbeeld gaat liggen om een Meditatieoefening te doen en u gebruikt een van deze sleutels, maar u denkt: "Wat zal ik straks gaan doen in de Causale Wereld", dan hebt u de oefening al onderbroken. Dan is de oefening al mislukt.

Wat wij willen bereiken is het Bewustzijn van de Essentie te doen ontwaken. Want eenmaal bewust weet de Essentie, die goddelijk is, zelf wel wat Haar te doen staat. Wij hoeven de Essentie niets te vertellen of te leren, niets, want de Essentie weet zelf alles.

Het feest bijvoorbeeld, waarmee je wordt ontvangen is zo groots, maar mijn ijdelheid werd met dit alles niet gestreeld. Ik ging onderzoeken waar ik behoefte aan had. Ik ging doen wat ik moest doen.

Ik stond niet stil bij dat ontvangst of bij dat feest. Nee, ik ging om te onderzoeken wat ik moest onderzoeken, want datgene wat je onderzoekt is de Kennis die je verwerft. Die Kennis is wat je nodig hebt.

Het woord Kennis is afgeleid van het woord "kennen". Als je de dingen niet kent, bezit je geen Kennis.

 

Verder met deel 2 van 2.

 

 

Meditatietechniek met Koans

Door Meester Rabolu

Deel 1 van 2