De Mens: Essentie, Persoonlijkheid en 'Ikken

Inleidende onderwerpen in de Gnosis

Inleidende Studie tot de GNOSIS

 

†††††††††† †††††††††† ††††††††††

 

 

 

 

2. De Mens

2.1. De Psychologie

Velen verkeren in de veronderstelling, dat de psychologie een moderne uitvinding is, een hedendaagse verworvenheid. Dit is echter niet juist, want de psychologie is een zeer oude wetenschap, die haar oorsprong heeft in de ArchaÔsche MysteriŽn (de Mysteriescholen van prehistorische tijden).

Het is wel zo, dat de psychologie zich nooit onder haar eigenlijke naam heeft geopenbaard, behalve in onze moderne tijden,want altijd werd zij van politieke en religieuze subversieve tendensen verdacht.

Maar vernuftig vermomd in de kledij van de Filosofie heeft de Psychologie steeds haar rol weten te spelen op de verschillende tonelen van het leven en van de beschaving.

In de Mysteriescholen van de Oudheid, in de mysteriŽn van Griekenland, Egypte, ItaliŽ, Assyrie, India, China, Mexico, Peru etc., was de psychologie steeds verbonden met de Filosofie, met de Kunst, met de Wetenschap en met de Godsdienst.

Toen wist de Psychologie schuil te gaan achter de bevallige vormen van de 'gewijde danseressen' of achter het raadsel van geheimzinnige hiŽroglyfen of de ongeŽvenaarde beeldhouwwerken of de gouden verzen van de klassieke dichtkunst of achter de tonelen van het Drama en de Tragedie of zelfs in de heerlijke muziek van de Tempels.

Eer Wetenschap, Filosofie, Kunst en Godsdienst van elkaar scheidden om een onafhankelijk bestaan te gaan leiden, heeft de Psychologie oppermachtig de scepter gezwaaid over de Mysteriescholen van de Oudheid.

Toen de MysteriŽn gesloten werden bij het aanbreken van de KALI YUGA, het IJzeren Tijdperk, waarin wij nog leven, kon de psychologie overleven en voortbestaan in de symboliek van verschillende Esoterische Scholen, in het bijzonder in de GNOSTISCHE Esoterie. Het is niet toevallig dat SIGNOS (tekens of symbolen) dezelfde letters heeft als GNOSIS!

Over het algemeen gesproken kunnen de verschillende psychologische systemen, die hebben bestaan of nog bestaan, in twee categorieŽn worden ondergebracht:

De systemen zoals de kamergeleerden die hebben bedacht. Hieronder valt de moderne (academische) psychologie.

- De systemen, die de mens bestuderen vanuit het oogpunt van de innerlijke ontplooiing.

De eerste categorie kunnen we zonder meer aanduiden als Ďverstandelijke kennisí. De tweede categorie leidt tot innerlijk inzicht.

Samenvattend kunnen we zeggen, dat de ware psychologie de studie is van de principes, regels en feiten, die in nauw verband staan met de radicale ommekeer of innerlijke ontplooiing van de mens. Vanuit dit standpunt zullen wij de menselijke psyche bestuderen.

2.2. Samenstelling van de Mens

De mens is niet slechts een hoop botten, vlees, spieren, veten haren. De mens is zelfs geen lichaam, uitgerust met een psychologie, met zintuigen en met geheugen. Integendeel: de mens IS een psychologie en HEEFT een lichaam.

Het lichaam is een stoffelijk omhulsel, waarmee de onzichtbare psyche zich tooit om in de fysieke wereld te kunnen verschijnen. Het fysieke lichaam is dus te vergelijken met een kleed, een voertuig of een woning.

De Psyche blijft onzichtbaar voor de normale zintuigen, maar dit neemt niet weg, dat de psyche even WERKELIJK is als de uiterlijke werkelijkheid van het fysieke lichaam en de buitenwereld.

Geleerden als FREUD, ADLER en JUNG hebben met hun baanbrekend werk en onderzoek van de menselijke Psyche haar feitelijke bestaan aangetoond en onder de algemene aandacht gebracht. Weliswaar lukte het hen niet om de intieme structuur van de mensvolledig in kaart te brengen, maar hun streven heeft bereikt, dat men het belang van de Psychologie is gaan inzien.

Het grootste probleem waarmee deze onderzoekers te kampen hadden, was de ondoelmatigheid van de Fysieke zintuigen om de Psyche te verkennen. Met de zintuigen en zelfs met de modernste apparaten is het (nog) niet mogelijk om de kern van de menselijke Psyche bloot te leggen.

Gelukkig bestaan er in de mens andere zintuigen of vermogens, die eenmaal ontwikkeld, hem in staat stellen om ZELF zijn EIGEN Psyche te onder zoeken en te doorgronden. Wie zijn eigen Psyche heeft ontcijferd, kan ook de psychologische dimensies van het Heelal en uiteraard van de mens in het algemeen kennen. Op de muren van de Tempel van Delphi in het Oude Griekenland stond een spreuk die beroemd is geworden:

'Mens, ken uzelf en gij zult het Heelal en de Goden leren kennení.

Door de eeuwen been zijn er mensen geweest, die hun innerlijke of geestelijke vermogens wisten te ontplooien en te benutten om de menselijke psyche te verkennen. In dit boek baseren wij ons op hun bevindingen, in het bijzonder op het werk van meester Samael Aun Weor, grondlegger van de Gnostische Beweging, en zijn opvolger M. Rabolu.

In dit hoofdstuk beginnen wij met een eerste verkenning van de innerlijke mens, die bestaat uit de Essentie, de 'Ikken' en de Persoonlijkheid. Het volgende hoofdstuk gaat over de uiterlijke mens: zijn fysieke lichaam en het vitaallichaam (de aura), die een geheel vormen.

 

Verder met deel 2 van 2.

 

Hoofdstuk 2: De Mens: Essentie, Persoonlijkheid en Ikken.

 

Deel† 1 van 2