Oefeningen
Oefeningen

Selectie uit oefeningen

Oefeningen

 

 

 

 

Meester, waarom is het voor de groepen en voor de studenten belangrijk iets met het onderwerp van de Intu´tie te doen?

De Intu´tie is het communicatiekanaal van de Essentie, met andere woorden van de Ziel. Het vermogen van de Intu´tie kun je door middel van de klank "0" ontwikkelen en wel door deze klank langgerekt uit te spreken.

De Intu´tie is het enige kanaal waardoor het Goddelijke zich kan uitdrukken. Het is een rechtstreeks kanaal tussen de Goddelijke HiŰrarchieŰn en onszelf.

Op deze Weg moet je heel alert zijn op de ingevingen van het hart. In de wereld van alledag schenken de mensen niet veel aandacht aan dit kanaal, maar bij deze Weg gaan we aan dat soort impulsen juist de nodige aandacht schenken.

Die ingevingen van het hart zijn een boodschap, een waarschuwing die ons wordt gegeven. Het is een waarschuwing dat er iets goeds of slechts op het punt staat te gebeuren.

Maar omdat we gewoonlijk in slaaptoestand verkeren, schenken we er geen aandacht aan en als gevolg daarvan komen de mislukkingen.

Vergeet dit dus nooit: de Intu´tie is de enige uitdrukkingsvorm van het Goddelijke.

De lagere centra, dat wil zeggen intellectueel, emotioneel, motorisch, instinctief en sexueel centrum, zijn niet geschikt als uitdrukkingskanaal van de Essentie, omdat deze door Ikken beheerst worden. De Intu´tie niet en daarom kun je er volledig op vertrouwen dat die impulsen op waarheid berusten.

Meester, wat heeft de Zelfwaarneming met de Intu´tie te maken?

Niets! Die heeft er niets mee te maken. Verwar deze twee niet met elkaar. "Men dient het magnesium niet te verwarren met het gymnasium."

Meester, U hebt ons heel vaak voorgehouden. dat we ons niet met het vocaliseren van klanken moeten bezighouden. Nu zegt U dat we de klank '0' moeten gaan vocaliseren. Hoe zit dat nu?

Goed, ik wil de reden uitleggen waarom ik dat neb gezegd. De lagere centra worden door de Ikken gebruikt, niet waar? Maar de Intu´tie kan niet door de Ikken gebruikt worden. Dus is het zaak dat iedereen daaraan gaat werken. Ik zou willen dat iedereen die gave zou bezittent Niemand uitgezonderd

Dat is de reden dat vrouwen minder overkomt. Want wij mannen zijn op de ratio ingesteld, de vrouwen meer op de Intu´tie. Ze zijn in ieder geval Intuitiever dan wij. Op dat gebied hebben zij een voorsprong op ons.

Dus moeten wij aan de slag gaan om de Intu´tie te ontwikkelen. Met de Intu´tie kunnen we namelijk geen kwaad en geen misdrijf begaan. De Ikken kunnen die Intu´tie niet gebruiken om kwaad aan te richten.

Vergist de Intu´tie zich nooit?

Neen.

U raadt ons dus niet aan om bijvoorbeeld de klanken ôUö en ôMöá enz. te vocaliseren om de bijbehorende gaven te ontwikkelen?

Nee, nee, nee! Alleen de "0" om de Intu´tie te ontwikkelen. Niet meer!

Wij nemen waar dat er zich steeds meer kritieke situaties voor de mensheid voordoen en dat dat in een steeds hoger tempo gaat. Is deze oefening om deze redenen dringender? Wat vindt u daarvan?

Hoe verder de tijd voortschrijdt, hoe groter onze behoefte aan Intu´tie, hoe groter de noodzaak om die gave te bezitten. Ik heb bijvoorbeeld mĺn leven verschillende malen aan de Intu´tie te danken, want op een gevaarlijk moment waarschuwen de HiŰrarchieŰn je. Op het kritieke moment ontvang je de boodschap en ga je onmiddellijk tot handelen over Je doet wat je moet doen.

Meester, kan de Intu´tie ons helpen om ons van allerlei gevaren te vrijwaren?

Ja, en niet alleen jezelf, maar ook anderen. Je kunt deze gave van de Intu´tie nooit verkeerd gebruiken, want het is het instrument van de Innerlijke Meester, van de Essentie.

Wat moet je je verbeelden wanneer je de "0' vocaliseert?

Het chakra van het hart, dat draait... Maar ik wil wel iets aan deze uitleg toevoegen: Wat ik tot nu toe heb gezegd gaat over het oppervlakkige aspect van de intu´tie. De ware Intu´tie wordt pas ontwikkeld door het werk met de Drie Factoren. Het oppervlakkige aspect van de Intu´tie is als een 'voorschot', zodat de mensen zich alvast kunnen behelpen en voorbereiden.

Moet je je tijdens dat vocaliseren en het concentreren op het hart ook een bepaalde kleur voorstellen?

Het hart-chakra is als een lotusbloem met een aantal blaadjes van verschillende kleuren.

Meester, kan een mythomaan de Intu´tie ontwikkelen?

Nee, niks daarvan. De mythomaan kan geen enkele (ware) gave ontwikkelen en is ongeschikt voor de esoterie.

U hebt ons vaker verteld, dat er in de Innerlijke werelden in symbolen tot ons wordt gesproken. Kun je die met de Intu´tie begrijpen?

Met de Intu´tie kun je inderdaad elk symbool en elk getal van de innerlijke werelden interpreteren.

Deze gave helpt ons dus ook om kennis te verwerven?

Ja, zowel hier (fysiek) als in de Innerlijke wereld en overal. Het is een gave die je ontzettend van dienst is, want je kunt haar overal gebruiken.

Meester, wilt U ons een richtlijn geven om dit gevoel, deze gave, te leren benutten, zonder het te hoeven beredeneren?

Wanneer je zo'n ingeving krijgt, zo'n waarschuwing, handel dan onmiddellijk. Ga niet zttten nadenken of het kan of niet, maar handel. Niet beredeneren, maar handelen. Als je begint te beredeneren, komen de Ikken tussenbeide en dan bederf je de zaak. Dus nogmaals: Niet denken, maar gelijk handelen.

Meester. U hebt ooit eens verteld. dat je de ratio moet proberen uit te schakelen door het te legen: ja zelfs 'uit te putten'. Bedoelt U dat de Intu´tie dan echt op gang komt?

Inderdaad. Wanneer je de ratio 'uitput'. Geeft deze zich gewonnen en blijft de Intu´tie alleen over.

Kunt U ons dan uitleggen hoe je het verstand 'uitput'?

Niet denken. Volg je eigen hartcentrum (hart-chakra), je Intu´tie. Wanneer je een ingeving krijgt, doe het dan, voer het uit, doe wat het hart je zegt. Dat is het verstand "uitputten'. Zet de Intu´tie aan het werk.

Meester, zou U ons een of andere anekdote over de Intu´tie kunnen vertellen?

Ik zou er heel erg veel kunnen vertellen. Hier in Colombia, maar ook in andere landen waar ik heb vertoefd, heb ik meer dan eens door de Intu´tie m'n hachje gered en ook dat van vele anderen, eveneens door de Intu´tie. Op een bepaald moment gebruik je dat centrum als je meest waardevolle bezit om de mensheid te dienen.

Heeft het liegen dat wij doen invloed op de Intu´tie?

Kijk eens, elke leugen, hoe onbelangrijk ook, en misschien met de beste bedoelingen gezegd is tegen de Vader gericht. De Vader is de Waarheid in ons. De leugen is de tegenpool van de Waarheid. Dus bij elke leugen verwijdert de Vader zich een stapje van ons. Je moet dus heel goed op deze dingen letten en altijd koste wat kost de waarheid zeggen!

Meester. als iemand met de Drie Factoren werkt en bovendien met de vocalisatile van de klank "O", maakt dat voor hem dan enig verschil?

Ja, hij ontwikkelt die gave veel sneller, want dit centrum wordt door de getransmuteerde energie aan het draaien gezet. Onze energie is met de zeven 'Kerken' behorende bij de zeven hoofd-Chakra's, waarover in de Apocalyps wordt gesproken, verbonden.

Wat ik vandaag onder de aandacht breng is hierop een voorproefje, zodat de mensen zich kunnen behelpen. Maar wanneer zij verderop voldoende werk met de Drie Factoren hebben verricht, komen die gaven gemakkelijker.

In het begin heeft meester Samael ons dagelijks een uur lang laten vocaliseren. Als Ik dan op het land (In de bergen) aan het werk was, gooide ik daar nog een schepje bovenop. Toen begon ik flitsen van helderziendheid te krijgen, maar ik was met dit resultaat niet blij. Ik dacht bij mezelf: "Zonder gaven ben ik al zo slecht, hoe zou het dan wel zijn met al die gaven?!"

Ik stelde mij deze vraag en besloot niet meer te vocaliseren. Toen we aan het eind van de dag afgedaald waren (naar de plek waar meester Samael woonde) want daar gingen we altijd naar toe om te vocaliseren, zei meester Samael: ôIedereen aan het vocaliseren!ö

Verder met deel 2 van 2

 

 

Uitleg over de Intuitie

Door Meester Rabolu

Deel 1 van 2